top of page

Политика на поверителност

Тази политика за поверителност е изготвена, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (GDPR).

Моля, запознайте се с настоящата политика, за да получите информация за всички условия, които www.clean.bg прилага при събиране, обработване и съхранение на Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с уебсайта през различни устройства.

Уверяваме Ви, че това е важно, защото Ви позволява да придобиете по-добра представа за Вашите права, предоставените от Вас лични данни и тяхната защита.

Прозрачност при обработване на Вашите лични данни

1. Информация за уебсайта, който обработва Вашите данни:

Интернет страница: www.clean.bg, регистрирана от физическо лице, с постоянен адрес в Република България

Електронна поща:  info@clean.bg

2. Информация за компетентния надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни:

Седалище и адрес на управление: гр.София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр.София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Електронна поща:  kzld@cpdp.bg

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

3. Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се събира и обработва във връзка с използването на този уебсайт, като не се предоставя на трети страни, освен в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на законите на Република България.

Лични данни, които се събират, обработват и съхраняват от www.clean.bg

4. Име

5. Електронна поща

6. Уебсайт (не се изисква задължително при попълване на формата за коментари). Вие можете да заявите съгласие, ако желаете да запазите в браузъра на своето устройство името, имейл адреса и уебсайта, чрез които публикувате коментар. Тази информация ще бъде използвана при следващ коментар в уебсайта от Ваша страна.

Цели при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, предоставени от Вас, се изисква за следните цели:

7. Попълване на контактна форма, чрез която Вие осъществявате връзка с уебсайта www.clean.bg  и получавате отговор на отправено от Вас запитване.

8. Публикуване на коментари в уебсайта www.clean.bg

9. Правилно функциониране на уебсайта.

10. Статистически цели.

11. Защита на информационната сигурност.

Принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

12. Законосъобразност. Прозрачност. Добросъвестност. Поверителност. Точност. Ограничаване на целите на обработване и съхраняване на личните данни. Информационната сигурност.

13. www.clean.bg не събира и обработва други лични данни, извън посочените в настоящата политика за поверителност.

14. www.clean.bg не извършва автоматизирано взимане на решения с личните Ви данни.

Съхранение и сигурност на Вашите лични данни

15. съхранява Вашите лични данни до оттегляне на съгласието Ви за обработване.

16. Коментарите, които публикувате в уебсайта, се съхраняват за неопределено време, освен в случаите, когато Вие заявите писмено своето желание за тяхното премахване.

17. Уебсайтът използва сигурен и надежден доставчик на хостинг услуги, което гарантира по-високо ниво на информационна сигурност.

Права при при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

18. Вие имате право ДА:

  • Оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни или част от тях, като отправите искане за това в свободен текст.

  • Поискате право на достъп до личните Ви данни, които се обработват, като заявите, че желаете да получите еднократно копие от тях по електронна поща или друга подходяща форма.

  • Заявите, че желаете да коригирате или допълните личните Ви данни или част от тях.

  • Посочите, че искате ограничаване на обработването на личните Ви данни или част от тях за конкретна/и цел/и.

  • Отправите писмено възражение срещу обработването на личните Ви данни или част от тях, като посочите конкретно основание за Вашето искане.

  • Поискате изтриване на личните Ви данни или част от тях, като посочите конкретно основание за Вашето искане. Упражняването на това право може да доведе до невъзможност да използвате уебсайта в пълната му функционалност.

  • Подадете жалба до съответния надзорен орган, а именно Комисия за защита на личните данни, при нарушаване на правата Ви по Общия регламент относно защитата на данните и ЗЗЛД.

 

19. Вие можете да упражните всички посочени права за защита на Вашите лични данни, като отправите исканията си по електронната поща или в друга подходяща форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

bottom of page